بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری \

بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری

  • کد خبر: 218920
  • چاپ
  • تاریخ انتشار: یکشنبه, 10 شهریور 1398

استناد نیوز، بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری ابلاغ شد.

به گزارش استناد نیوز، در بخشنامه قوه قضائیه در خصوص فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور آمده است:

«به منظور فراهم کردن موجبات نظارت مؤثر بر کاهش تخلفات اداری و تسهیل و تسریع اعمال مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به کارمندان متخلف، به این وسیله اختیار اعمال تنبیهات مذکور در بندهای:

الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی

ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی

ماده مرقوم، به شخص رئیس کل دادگستری استان محول می‌نمایم تا در موارد مقتضی، به شرح مزبور عمل و اقدام نماید.»telegram estenadnews

نظر دادن

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

آخرین اخبار