ارتقای هتلینگ مراکز درمانی تامین اجتماعی منجر به تحول در خدمت رسانی شده است \

ارتقای هتلینگ مراکز درمانی تامین اجتماعی منجر به تحول در خدمت رسانی شده است

  • کد خبر: 217144
  • چاپ
  • تاریخ انتشار: شنبه, 01 تیر 1398

استنادنیوز؛ معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه اجرای برنامه ارتقاء هتلینگ منجر به ایجاد تحول اساسی در خدمت رسانی به بیماران شده است، گفت: این برنامه بر اساس استانداردهای بسیار مطلوب و مطابق با معیارهای علمی به اجرا درآمده است.

 دکتر مهدی درخشان در چهل و هشتمین جلسه شورای مدیران درمان با بیان اینکه نگهداشت ارتقای هتلینگ از اجرای کار بسیار مهمتر است، اظهار داشت: کتاب نگهداشت برنامه هتلینگ تدوین و در اختیار بیمارستانها قرار داده شده است که گام اساسی در آموزش کارکنان خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه سند استراتژیک سلامت در سازمان تامین اجتماعی در حال تکمیل است، گفت: این امر اقدام بسیار مهمی است و بر این اساس تمامی امور با کنترل و برنامه هدایت می شوند.
دکتر درخشان با اشاره به اینکه کاردکس پرستاری به صورت کاملا الکترونیک در سازمان تامین اجتماعی در حال اجراست، گفت: طی هفته آینده این طرح در کل کشور اجرایی و فراگیر خواهد شد.
وی تاکید کرد: این اقدام تمام خطاهای پرستاری را کاهش و کیفیت کار پرستاران را ارتقاء خواهد داد.
دکتر امیرعباس فضائلی رئیس گروه اقتصاد درمان و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این جلسه ضمن ارائه گزارشی اجمالی از بودجه بخش درمان تامین اجتماعی و تبصره های آن در سال 98 تاکید کرد: رویکرد اصلی حاکم بر برنامه ها و بودجه مصوب سالجاری بخش درمان سازمان تامین اجتماعی ارتقای مدیریت هزینه ها با تاکید بر حفظ کیفیت خدمات است.telegram estenadnews

نظر دادن

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

آخرین اخبار