ضرورت دائمی شدن قرار دادهای ثبت نشده کارگران \

ضرورت دائمی شدن قرار دادهای ثبت نشده کارگران

  • کد خبر: 219066
  • چاپ
  • تاریخ انتشار: یکشنبه, 17 شهریور 1398

استناد نیوز، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: دائمی شدن قراردادهای ثبت نشده رافع مشکلات قرار دادهای سفید امضا است.

 

به گزارش استناد نیوز، علیرضا محجوب در خصوص وضعیت کارگران بدون بیمه گفت: بیمه نشدن تعداد زیادی از کارگران به دلیل اشکالات قانونی است، چرا که سازمان تامین اجتماعی، برخی از مصوبات مربوط به کارگران صنفی را رعایت نمی‌کند و اکثر کارگران بیمه نشده مربوط به کارگاه‌های صنفی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، ادامه داد: بر اساس ماده 92 قانون نظام صنفی سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان ‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند، اما اگر کارکنان ‌واحدهای صنفی شکایت نکنند عملاً سابقه آنها ثبت نخواهد شد.

وی، با اشاره به اینکه برخی از کارگران به دلیل مشکلات اقتصادی و ترس از بیکاری از عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما شکایت نمی‌کنند، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی حتی در صورتی که کارگران شکایت هم نکند، بازرس‌هایی را مامور نظارت بر قانون کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به وجود قرارداد‌های سفید امضای کارگران، خاطرنشان کرد: قراردادهای سفید موضوعی است که از قدیم وجود داشته و برای ساماندهی قرارداد‌های ما بین کارگران و کارفرمایان بخش نامه‌ای صادر شده اما برای اجرای آن سخت گیری نشده است. بر اساس این بخش نامه، اگر قراردادی توسط کارفرمایان ثبت نشود، دائمی تلقی می‌شود. اجرای کامل این قانون مانع بسیار خوبی برای امضاء قراردادهای سفید است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: قانون به صورت مستقیم به دائمی شدن قرادادهای ثبت نشده اشاره نکرده است اما می‌توانیم از آن استنباط کنیم، بر اساس ماده 10 قانون کار، قراردادها باید در چهار نسخه تنظیم شده و یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار قرار بگیرد در غیر این صورت قرار دادها دائمی تلقی خواهد شد، از طرفی اگر مجریان قانون به تفسیر و یا قانون جدیدی نیاز دارند، مجلس آمادگی دارد در هر زمینه به مجریان کمک کند.telegram estenadnews

نظر دادن

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

آخرین اخبار